Billedstrøm konferencen i Køge

 

Billedstrøm

Mine noter fra konferencen den 11/10 i forbindelse med Billedstrøm festivalen i Køge. “Leg , sans og udforsk visuelle fortællinger” var nøgleord for dagens oplægsholdere. Vi fik emnet bredt godt ud af både forskere, kunstnere og filosoffer. I en af kaffepauserne kom vi, deltagerene, selv i spil og netværkene over spørgsmål som:

Hvor skulle din udhulede kæmpestore pære sejle hen? Hvad er den bedste billedbogs- oplevelse du har haft?

Formiddagens oplægsholdere

Visuel børnekultur for, med og af børn i et lege- og dannelsesperspektiv. v. Herdis Toft, lektor i børne- og ungdomskultur ved Syddansk Universitet 

I legen og kunsten er der meget der forener og leg skal tages lige så alvorligt som kunst. Barndommens virkelighed er visuel og mangfoldig. Børn oplever den og ser den i en helhed – som et mix. Vi, de professionelle voksne, har ofte et fokus, eksempelvis billedbøger. Men børn skelner ikke mellem billeder, om de er på t-shirts, tv, film, bøger eller på nettet.

Forudsætning for dannelse = kunst og leg. Vi skal som voksne undgå at være formynderiske, når det handler om børns leg og gøre alt for at modvirke et instrumentelt misbrug.

Legen med betydning (kan udskifte leg med kunst) – at aktiviteten ikke udgår fra genstanden men fra betydningen -> en kæp, er en hest. Vygosky – betydningen rækker ud over virkeligheden – men har stadig et ben i virkeligheden. En forvandling. Leg = NUZO, Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. Leg er barnets målrettede aktivitet. Er i leg – når børn er i leg løfter de hinanden læring/dannelse. Løbeildseffekten – børn viser hinanden hvordan, legen=dannelsekraft. Proces – læring/give det videre/får det tilbage – inspiration -> innovation. Forstå at legen ligger som udtryksform, tæt på kunstens. Dannelse som overskridelse. I 1963 formuleres børnekultur som  – for, -med -af børn. Børnesyn, becoming, belonging (kendskab til et steds kultur), being.

Sensus communis – Kant, vi har mulighed for at dele. Et barn har unikke oplevelser -> deler med fællesskab/smag (leg er et fællesskab/løbeild) Sensitiva cognitiva – 1700 tallet gennem sanserne. Legekulturens 4 vigtige grundsspørgsmål er: Hvad er det? Hvordan virker det? Hvad nu hvis?, Hvordan kan vi det? -> Design thinking/transformation. Legen og kunstens dannelses-, relations-, oplevelses- og betydningsdimension. Legen som æstetisk praksis,  fabulatorium -> laboratorium -> fabulatorium i en uendelig cirkel. Leg er autotetisk kultur, lege for at lege, gennem øvet spontanitet, børnene styre legen. Inklusion/eksklusion som drivkraft for forhandling. Leg som en alvorlig ting, ligesom kunst. Legen er tilskrivning af merværdi.

Projekter om børns medejerskab til kunsten hvor Herdis deltager: Kreativitarium – Kunsten i Ålborg. Art Equal – Kultur Prinsen i Viborg.

Perspektiver på børns visuelle kompetencer og visuelle fortællingers rolle i børns begrebsudvikling. V. Mie Buhl, Professor på Aalborg Universitet og leder af forskningscenteret Visual Studies and Learning Design 

Visuelle erfaringer – hvorfra får børnene deres? Fra billedbøger? Små børne kan få meget gennem billedbøger. For hvert billede har sin historie og får sin erindring, der knytter historien til oplæsningssituationen o.a. Børnene bliver klogere på verden. Skolebørns billedunivers kommer fra skolebøger, forsider på lystlæsning og alle børnegrupper trækker idag derudover på visuelle universer fra både tv og nettet. Medieerfaringer for år tilbage var biograf= en særlig aften, tv=hverdag og hvor børne TV var kl. 18. Idag finder vi børn bag skærme -> hvad foregår der på skærmen? -> Nok noget YouTube, Fortnite, Minecraft et meget broget billede i dag, i farver.

Hvad er så det nye? Det er produktion, interaktion og samskabelse. Mulighed for nu selv at være aktiv som beskuer.  Afkodningskompetancer – begrebsdannelse starter ofte med billeder. De er altid med til at påvirke hvordan vi forstår verden. At tegne er at gøre noget konkret/delbart, kreativitet. Styrker de visuelle narrative funktioner. 

Tænk hvis tiden gik i stå? Introduktion til arbejde med filosofi og børn. V. Louise Nabe-Nielsen, medstifter af Rum for Undren 

Man skulle nok have været der ;-). Det var en oplevelse og satte mange tanker igang. Louise fra Rum for Undren, tog os op mellem Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner som hænger på KØS, hvor konferencen blev holdt. Vi hørte om deres tilgang til af få børn til at tænke, filosofere og undre sig i en interaktion med andre børn. Vi fik selv lov til at lege og blev blandt udfordret på flere spørgsmål omkring venskab. Det var spændende og jeg kan anbefale at man lige kigger forbi deres hjemmeside.

Eftermiddagens oplægsholdere

Salon: Formidling til børn med en sanselig oplevelse som udgangspunkt v. kunstner Trine Boesen bag installationen Hullet i rummet og Eske Kath bag installationen SKIBET, begge udstillet i Kunsthallen Nicolai. 

Trine: optaget af maleri og det rum maleriet præsenteres i. “Grand Cabinet” Trapholt. Opleve, sanse maleri på forskellig vis. Udstillingen “Hullet i rummet” Nikolaj. Sanseudstilling  – små børn – tale til alle aldre. Et helt univers man trådte ind i. Oplevelse, fordybelse og abstraktion. Skilteskov – to veje, veje og forløb ind i det “sorte hul”. Lys, lyd, leg, undersøgelse. Arbejdet med det uvisse, hvilket man skulle mærke med det samme.

Eske: maler, instalatorisk, udstillingen/rummet et nyt lærred. Loftsmaleri på Amalienborg. “Skibet” – Nikolaj, Ikke for børn men 0-117 år. Andre verdner man kan drømme sig ind i, kirkeskib, et skib i skibet, forståelse i flere niveauer.

Aksen mellem børn og kunst. Hvad kan det? Sanseudstilling startede som noget for børn. Ikke et legeland! Hvad er forskellen? Trine/Eske er kunstnere udstillingerne er taget ud af deres kunstneriske praksis – ikke bare underholdende. Kunst skal ikke konkurrer med underholdning. Præmissen er kunst.

Hvad gør billederne der hvor teksten stopper? En samtale om billedsprog og visuelle fortællingers adgang til forståelsens hemmelige kamre. V. illustrator Hanne Bartholin, Cato Thau-Jensen og Anna Jacobina Jacobsen

Cato – trend at illustrere til unge, billedbøger med sparsom tekst, illustrationerne giver frirum til den visuelle fortælling.

Jacobines bog – “Ø” – er uden ord – Ubevidst proces, det sker, sjovt at hører hvordan andre oplever/forstår bogen. Det billedbøger kan – nemmere at forklare med billeder end ord, ord kan godt blive banale.

Hvad billedsproget kan? Billederne farver historien, går umiddelbart ind. Følelser på et niveau, men kan også tale til intellektet. Hvis billederne er for stærke, farver kan de farve historien for meget. Hvilket ikke godt, men når det går op så godt. Billedbogens præmis er samarbejdet mellem tekst og billeder. Billedsprog kan være både billeder og sprog. Det starter med billederne – der ud af kommer fortællingen, man behøver ikke at kunne tegne

Afslutningsvis en Case: På små ben V. Jane Bendix fra ARKEN Museum for Moderne Kunst. Et samarbejdsprojekt mellem museer, biblioteker og daginstitutioner der inspirerer til indgåelse af nye partnerskaber, der kan skabe meningsfulde og lærerige kulturmøder for børnehavebørn mellem 3-5 år. Her var jeg nød til at gå. Jeg havde heldigvis hørt om projektet på selve Arken i foråret var meget begejstret, læs om På små ben, som jeg straks skrev om på bloggen da jeg kom hjem fra Arken.

Litteratur: “Hør hvad jeg tegner” af Anja Kirkeby, “Ustyrlighedens paradoks – demokratisk (u)dannelse til debat” af Herdis Toft, “Visualitet i undervisningen” Redaktion Knud Erik Christensen og Henrik Marxen, “YouTube, leg og dannelse” speciale af Anne Cram Rasmussen, “Tavs” Ibook.

Lørdags workshop
 

 To udsagn fra dagen gik lige i mit hjerte og passede som fod i hose til det koncept jeg afholder mine workshops “Byg en billedbog” under.

“Billederne er altid med til at påvirke hvordan vi forstår verden. At tegne er at gøre noget konkret/delbart, kreativitet. Styrker de visuelle narrative funktioner” og “Det starter med billederne – der ud af kommer fortællingen, man behøver ikke at kunne tegne”.

Derfor var det dejligt at jeg var inviteret til Køge og under Billedstrøm – Festival for visuelle fortællinger for at “Bygge billedbøger” om lørdagen. Sammen med en flok kreative og fantasifulde børn blev der bygget fine billedbøger fyldt med visuelle fortællinger. En skøn dag og inspirerende dag. Se mere om mine workshops her.