Billedstøm konference 2019

 

Billedstrøm – konference i Køge

Jeg har igen i år været på Billedstrøm konference. Jeg havde store forventninger til dagens program, og de blev til fulde blev indfriet. I får her min noter med links og inspiration til mere læsning. Programmet startede med 100 km i timen og et oplæg af Steen Nipper Larsen.

Æstetiske kunstoplevelser

Steen Nepper Larsen; lektor, på Institut for Uddannelse og Pædagogik. 

På 45 minutter fik han sat ord og citater på hvorfor det i hans optik er er vigtigt at børn får æstetiske kunstoplevelser. Maleri, litteratur, musik mm. Hvilket han understregede med et citat af filosoffen Ole Thyssen:

“Kunst har sin mystik: vi ved ikke, hvordan den virker. Med vi ved den virker.”

Kunsten er utilregnelig og har latent nysgerrigheds licens. Den kan sanses, tænkes og diskuteres. Sansning gennem billeder, sprog og genstande. Gennem æstetisk kunstnerisk udfoldelse indoperere børn verden og udvider deres horisont.  Kunstoplevelser er æstetiske sanseoplevelser. Børn skal opleve kunsten <->se på kunst<->tænke kunst ind og optager det i kroppen. De mærker og bliver måske udfordret på proportioner, skala og taktiltet.

Skærmen er ødelæggende for sanseligheden. Sluk for skærmen og vær’ i virkeligheden.

Gennem kunsten oplever de mange virkeligheder. Billeder er sprog, og sprog er sprog – og at samme ord har forskellig betydning, kroppens sanseoplevelser-> det hele glider sammen for børn og laver om på hjernen. Kunst kvalificere natur til kultur. Naturens kompleksitet åbner for nysgerrigheden. 

Leg er centralt, fællesskabsstiftende, leg er lig med flytbare fællesskaber. 

En legende tilgang til kunst og til livet. Bringer det tyske begreb “Bildung” i spil. “Bildung” det billede vi er dannet i – et dannelsesspejl – opfind dig selv (selfiekultur). Gennem kunsten møder man noget andet end sig selv, man skal glemme sig selv. Verden gør mig klogere og identitet er et mellemværende. Er man den samme altid, nej, identiteten er altid i bevægelse, tænkende, bearbejdende, overskridende, en kontinuerlig tilegnelse. En øvelse gennem hele livet. Fra barn til voksen har vi de samme grundspørgsmål. Hvor kommer jeg fra? og at vi skal dø. I mødet med alt det smukke og det grimme dannes vi.

Æstetik erkendelse gennem sansning og refleksion.  Æstetikken instrumentaliseres i den nye skolereformen. Kunst som kunnen, er kritisk over for læringsmål. Nepper Larsen er også kritisk over for oplevelses økonomis mantra “hvis ikke der er gæster så er det ikke betydningsfuldt.” Kunstværkets egen kraft. Skal ikke besnakkes, skal ikke overfortolkes. Giv kunsten plads, ingen hensigter. Give sig i kunstens vold og lade den flyde ind i os. 

Kunst og didaktisk praksis

Merete Cornét Sørensen; Docent – Ph.d, Center for Pædagogik ved Professionhøjskolen Absalon.

Om at sammentænke kunst og didaktisk praksis. JA til stimulerende leg og kreativitet og samarbejde OG at stimulere til åbne op til egne og andres idéer. Hvorfor kunst, æstetik og kultur? Kulturel og demokratisk dannelse, spejling, identitet, viden og forståelse. At blive bevæget, berørt og begejstret. ”Filosofi kan – i bedste fald gøre en forståelse klar – digtning kan gøre den nærværende” Løgstrup 1998.

Kunst bevæger os, røres os. I Biledfortællinger er der plads til æstetiske udtryksformer.  Børrelitteraturen SKAL VÆRE en fast del af børnenes hverdag. Litteraturen forlænger, fordyber og forstørre. Som eksempel på en institution der arbejder med af forlænge, fordybe og forstørre nævner hun Museet for samtidskunst – før, under og efter. Ting der kan digtes historier over og have et fortælleskab omkring.

”Leg, læring og kunst går hånd i hånd.” Vygotsky

Hvad er æstetisk virksomhed?

Æstetisk virksomhed er: Oplevelse af litteratur, teater, musik, film, billedkunst mm.Skabende aktiviteter inden for litteratur, teater, musik, film, billedkunst mm. Børns rolleleg, også kaldet ”som om” leg eller dramatisk leg. Sanser-> er i verden, refleksion -> tænker og kommunikerer, giver oplevelser -> til refleksion.

Æstetik er en udtryksform, et sprog, der direkte relater til både børns leg og de forskellige kunstarter. Det æstetiske sprog er mangfoldigt og mangetydigt og rummer plads til kreativitet og fortolkning. Ikke et svar, ingen facitliste. De æstetiske sprog er helhedorienterede. De kan kommunikere tematikker. Det æstetiske sprog kan kommunikere om følelser fra ”Brødrene Løvehjerte” til ”La Boheme.” De æstetiske udtryksformer kan udtrykke det usigelige. Udtrykke det vi ikke har ord for. Udvikle personlig og kulturel identitet. Udvikle kreativt formsprog og passion for kunst. Lære noget om sig selv via litteraturen, udvikle empatisk og sociale kompetencer. Få positive oplevelser der skaber livsglæde i en verden er fuld af udfordringer og give håb. Udvikle kreativitet, at have hjertet med, mod til at fejle, livslyst, kærlighed til kultur, natur og medmennesker.

Filosofi i skolen

 Caroline Schaffalitzky de Muckadell; Lektor i filosofi, Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Om hvordan man skaber greb og reel dialog mellem børn og kunst. Drømmen: Undgå ”kustodens” kunsthistoriske foredrag. Åbne for æstetiske oplevelser, vise at kunst kan være en kilde til viden, inkludere en bred målgr. og realisere museets potentiale som samfunds motor.

Udfordring: Hvordan realisere idealet i praksis? I hendes optik er dialogisk læsning ikke dialogisk, den stiller tjek spørgsmål. Det hendes projekt arbejder med er ikke dialogisk læsning. 

Dialog er et velkendt ideal, men vanskeligt at leve op til. Børn vil gerne sige det de voksne vil hører. Børn er ikke vant til at lytte og tale med hinanden. Ved ikke hvad det betyder at tale med hinanden, når det ikke er resultatorienteret og der ikke er ET svar. Så hvordan får vi realiseret idealerne om kvalitet i dialogen? Hvordan giver vi eleverne plads uden at det ender i snak? Filosofisk dialog i praksis er omdrejningspunktet i hendes projekt – “Filosofi i skolen”. Man skal kunne se og hører hinanden. Målet er at filosofere, ikke at lære om filosofi. Læren gennemåbne spørgsmål.

Som facilitator skal man trække sig, ikke være i centrum. Aktiviteten er nok i sig selv. Kan man lave en filosofisk diskussion over hvor langt der er til Norge eller om katte spiser mus? Kunne det være sjovt? Mange flere fakta spørgsmål i en filosofisk samtale.

”Alkymistens laboratorium.”

Cecilia Westerberg; Kunstner.

Om sanseudstillingen ”Alkymistens laboratorium.” Vandreudstilling. 4 labs. bygget over: Wunderkammer, Herbarium, Farver, Transformation.

Udstillingen fortælle historier om et sted og gennem den kan man tilegne sig viden ved at dufte, mærke, observere. Alkymi – at undersøge verden. Se magien i verden. Litteraturens alkymi – ord, fortællinger, den fysiske bog. At rører at sanse og aktiviteter: Skal ikke kunne se og opleve alt starten, pirre nysgerrigheden, hjørner og huler hvor børn fordyber sig, gennem hele udstillingen. Lyddesigner Rikke Houd har lavet lydhistorier. Formidling af viden, men arbejder med grænsen for hvad er sandt eller falsk.

Gennem udstillingen skal børnene møde noget nyt. Udstillingen skal når børnene ankomme, slå en stemning an. Tager udgangspunkt i noget alle har en tilgang til – ”naturen” som alle kan tale med om. Holde sproget på skilte og anvisninger positivt. Tegning kan få alle til at falde til ro og giver fordybelse. Udstillingen skal skabe underen og måske forvirring gennem visuelle og derefter søge viden. I Transformationsrummet har børnene mulighed for at brænde krudt af via fri leg. Har har også pointen med før, under og efter. Det er ligeså vigtigt hvad der sker før og efter ”cykelturen”, som hun formulerede det. Louise Ejgod Hansen laver en endelig rapport og evaluering når udstillingen har være rund i landet, åbner nu i efteråret i Vejle. 

Æstetisk inspiration

M/S Bibiana

På besøg på kunstskibet Bibiana som har som mål at bruge kunst som en dialogisk dåseåbner hos børn. Udstyret med lommelygter var vi lasten på skibet og oplevede sanseudstillingen om livet på dybhavet.

Marianne Iben Hansen og bassist Torben Westergaard.

Mørkemusen oplæst med musik. Så fint og akkompagneret, ikke bare musik men også Tea Bendix fine illustrationer fra bogen. Her var til alle sanser hvis man også regner duften af frisk kaffe med.

Kamila Slocinska, illustrator og Signe Kjær illustrator.

De to illustratorer fortalte om arbejdsmetoder og hvordan de skaber visuelle universer. Om at udfordre billedbogsmediet med at lege med det sanselige og det digitale. 

Links og inspiration til mere viden

Se filmen: “Kan man klippe i vand

Se udstillingen: ”Alkymistens laboratorium.”  start med at se den lille introfilm

Atlas over store og små betragtninger.” en udstilling af Cecilia Westerberg fra 2013.

Læs artiklen “Blindness in seeing” af Steen Nepper Larsen.

Læs og se den lille film om: Projektet ”Flok perfomance.”

Projekt filosofi i skolen. Oplæg – dialog – oplæg

Læs 

”Mørkemus” af Marianne Iben Hansen.

“Æstetik teori” af Theodor W Adorno.

“Dialogbaseret undervisning – kunstmuseet som læringsrum” af Olga Dysthe.

Læs om sidste års Billedstrøm.