Samlinger af bøger eller?

 

Samlinger af alverdens ting og sager 

Jeg har haft en artikel fra artsy.net, liggende længe. Artiklen handler overordnet om en kunstudstilling hvor flere forskellige kunstnere i scenesætter samlinger som begreb. Den var inspirerende på flere måder. Jeg har altid været optaget af idéen “En samling”. Den både spændende, interessant og ofte både personlig og mangfoldig. Samtidig var der her mere inspiration og tankegods til min personlige kæphest, indretning og udstilling i biblioteksrummet.

Alle samlinger viser noget om hvem vi er, både som individer men også som samfund. Når man kigger på de samlinger som der findes på museer, i arkiver og materialesamlingerne på biblioteker, kan de opfattes som en reflektion af samfundets værdier, på det tidspunkt man kigger på samlingen – et øjebliksbillede. Det er bemærkelsværdigt hvad samlingen indeholder, men i lige så høj grad hvad den ikke indeholder. Og det kan være lige så interessant at se på hvad det er der er havnet i magasinet. Over tid forandres også den historie man ønsker at fortælle med en udstilling eller samlingen.

“Keepers”

I et samfundsperspektiv har det traditionelt været museer, arkiver og biblioteker som har været “keepers” af alverdens forskellig artede samlinger. Ole Worms Wunderkammer var det første museum i Danmark. Genstandende var mangfoldige og mange mærkværdige, måske var museet mere et raritetskabinet. Jeg har altid være fascineret Worms Wunderkammer og har altid set det som en inspiration i udstillings øjemed. Når man ser kobberstikket fra Museum Wormianum, som det hed, virker samlingen, måske som et sammensurium af genstande. Det er her en del af min fascination ligger. Tanken om at fuldstændigt ubeslægtede genstande sættes sammen og derved fortæller en ny og helt anderledes historie.

Tænk hvis vi kunne koordinere samlinger på tværs af sektorer. Låne fra hinanden, sådan som man allerede til dels gør i museumssektoren. Men bare på tværs af hele kultursektorer. Nye mønstre, historier og perspektiver. Kunne man blande museer og bibliotekets samlinger eller blande bibliotekets samling med brugernes?

Kunne det ikke være spændende! Det vil kræve mod og måske også et ekstra kig på bibliotekernes selvbetjente åbningstid, hvis vi skal have museerne til at lege med. Men der kunne være mange samarbejdspartnere udover museerne der kunne være sjove at lege med og give bibliotekets samling nye snitflader og perspektiver.

 

Biblioteket er samlinger – men af hvad?

Men hvad er biblioteks samling? Det er stadig for de fleste en samling af bøger. Og min optik er litteraturen = samlingen af bøger stadig en af bibliotekets grundlæggende kerneværdier. Jeg har tyvstjålet Statens Naturhistoriske Museums visionsarbejde og “oversat” den til “biblioteks”. Kunne noget i denne retning ikke også være en vision for biblioteksvæsnet?

Det gavmildeBibliotek

Biblioteket skal være gavmildt og dele ud af al den viden og litterær skønhed som det rummer. At gå på opdagelse i biblioteket skal være en oplevelse, der giver gæsten mere end de havde forventet – uden nødvendigvis at kræve noget igen. Biblioteket skal formidle viden og litteratur til store og små, skøn- som faglitteratur og give plads til fordybelse og forundring over litteraturens utrolige værker og det uendelige vidensunivers der findes på biblioteket. Det kræver at vi bringer litteraturen og videns- og informations universer endnu tættere på vores besøgende. Biblioteket  skal leve op til visionen om at være gavmild, som deler vores samlingers skatkammer endnu bedre og med endnu flere til glæde for både børn og voksne.

Og det er det skatkammer på bibliotekerne skal blive så meget bedre til at at åbne op via udstillinger som et aktivt tiltag i formidlingen.

Udstillingsidéer fra andre samlere

Så tilbage til Worm. Forestil dig at træde ind på et bibliotek og dér, de på allermest fremtrædende udstillingsområder, blive mødt af litteratur, som du ikke ved hvad er. Bøger som er svære at forstå og som har utallige fortolkninger. Det ville måske ikke være utænkeligt og umiddelbart ikke særlig oplagt. Men Det var præcis hvad Worm gjorde i sit museum. Han stillede de mest uforklarlige genstande til skue, hvor de var mest i øjnefaldne. Tanken var at det kunne jo være at der kom en lærd kollega forbi med et tip til opklaring af hvad det kunne være. I sit udstillingskatalog opfordrede han sine læser til at  komme til bunds i dette og hint.

“Worm og hans ligesindede betragtede ikke primært deres genstande som kilder til noget, der var engang, men så dem som potentialer til ny erkendelse for fremtiden. Deres museer var åbne rum, der lagde op til direkte brugerinvolvering”  WA 20019 nr.10 – og det lyder jo umiddelbart meget moderne og tæt på bibliotekets ambitioner.

Esbjerg Kunstmuseum vinder Udstillingsprisen Vision 2017 med et Wunderkammer koncept. Kunstmuseums idé Var at lade andre fagprofessionelle end kunsthistorikere kuratorer indholdet til udstillingen. Det kunne være spændende at prøve af i større udstrækning på bibliotekerne. At det var brugerene både de helt lokale men også kunstnere, forfattere og videnskabsfolk der var med til at skabe indhold/formidling og fokus via udstilling i biblioteksrummet.

Til sidst kommer der lige et par inspirerende anbefaling af fagbøger om udstillingsdesign. “Exhibition Art” samt “Exhibition Design” af Philip Hughes som har helt specifikke anvisninger for hvordan man kan lave lave en succesful udstilling, den er fyldt af gode eksempler og tommelfingerregler som jeg har kondenseret i seks korte punkter.

For alle udstillinger:

  • opstil et scenario, scope, budget, og program
  • tænk på marketing, costing og funding
  • indhold og værdi = storyline, temaer, indhold
  • hvordan engageres publikum
  • se på læringsstile
  • og kend det fysiske rum der skal udstilles i

Artiklen fra artsy.net finder du her

Citatet er fra WA 20019 nr.10 side 5. “Det Worm’ske wunderkammer”.