Mælken på biblioteket

 butik5butik8butik4

Sæt altid mælken bagerst i butikken

Konkurrencen i detailhandlen er benhård og her forskes intensivt i hvordan og hvilken marketing, reklame og butiksindretning der får os, forbrugerne, til at vælge at handle i netop Irma eller Rema. En af logikkerne, når det gælder butiksindretning i supermarkedet er, at sætter mælken bagerst i butikken. Det gør at vi som kunder kommer gennem hele butikken og vi fristes til at købe mere end bare den liter mælk vi havde tænkt os.

På bibliotekerne har man taget indretningstippet til sig. Som i butikkerne sættes “mælken” – de reserverede bøger bagerst, sådan at bibliotekets gæster kommer forbi alle hylderne, der frister med blandt andet spændende romaner, alle selvfølgelig med frontvendte forsider.  Lige til at tage med, udover det man skulle hente under reservationsnummer 146.

Men holder det og kan man overfører de marketingstanker og rationaler omkring indretning i detailbranchen til biblioteket som kulturinstitution?

 butik1butik2butik3

Hvad skal dertil udover mælk

I min optik kræver det meget mere og andet end at stille reservationerne bagerst i biblioteket og frontvende bøgerne.  Hvis bibliotekerne gennem indretning og udstilling skal nå flere gæster og derigennem  skabe “mer’ salg” og loyalitet. Der er mange spændende initiativer igang på bibliotekerne, der gerne skulle resultere i at gæsterne bliver “5 minutter længere”, og efterfølgende låner flere materialer med hjem, men gør de? Der må tænkes i at målrettet forskning og vidensdeling på området og bibliotekernes initiativer må evalueres og “måles”.

Der er fantastisk meget inspiration og viden at hente i detailbranchen når det gælder butiksindretning. Hvordan skaber man opmærksomhed på produkterne og på hvilken måde er det optimalt at kunderne ledes gennem butikken. Men bibliotekerne kunne også med fordel lade sig inspirere og lærer af de erfaringer, man de seneste år har gjort sig på udstillings- og formidlingsområdet i museumsverden.

Biblioteket ambitioner må række længere

Musernes opdrag ligger på mange områder tæt på bibliotekernes. Her er tale om klassiske dannelseinstitutioner.  Der hver på deres felt arbejder med inddrage af gæsterne og ser dem som medproducenter af viden og oplevelse. Om de opstå på museet eller i biblioteksrummet. Dette er på mange måder en naturlig fortsættelse af begge institutioners oprindelige ambition om at understøttelse af demokratiet. Målet med formidling og udstillingspraksis er at skabe et rum for dialog. På biblioteket mellem gæsterne, bøgerne, de franske filosoffer eller forfatteren til den nyeste læsedille.

Bibliotekerne burde tilgå indretningen og deres udstillings – og formidlingspraksis med en langt større alvor og professionalisme. Gerne på tværs og i samarbejde med andre kulturinstitutioner. I et velindrettet og spændende fysisk biblioteks rum ligger et kæmpe potientiale, for at få flere besøgenden. Der ud over en god oplevelse mens de er der, også ganske gratis, ville kunne tage materialer med hjem. Hvilket ingen andre kulturinstitutioner eller butikker kan matche.

Billederne i dette indlæg er fra Bologna – Brügge – Milano – London samt Legobutikken på Strøget i København.