Modularen er gået i kredsløb

 
Modularen

Nu har vi i arbejdsgruppen bag Modularen været i gang i mere end et år. Her kommer et par af mine erfaringer med formidling, via udstillinger i det fysiske rum, nærmere bestemt børnebiblioteket. Inden får du den ultra korte version af hvad Modularen er, og skulle kunne i formidlings øjemed. Modularen er tre specialdesignede udstillingsmoduler. De er nu opstillet på 17 ud af 18 af Københavns børnbiblioteker. Planen er at der skal være 4-5 forskellige udstillinger om året, målrettet de 6-10 årige.

I arbejdsgruppen er vi Henriette Mathilde Bachmann, Hovedbiblioteket, Julie Arndrup på Vanløse og undertegnede på Blågårdens Bibliotek. Vi vælger emnerne til de forskellige udstillinger, står for indkøb af rekvisitter samt at forfatte en kort forklaring med idéer og foto til hvordan de fremsendte rekvisitter kan bruges. Udstillingerne sætter i en periode, på tværs af byens børnebibliotekerne, spot samme emner og formidler børnebibliotekets materialer. Det er hovedsageligt bøger, for Modularen er bygget til helt analog formidling.

 

Modularen – nu en del af den daglige drift

Vi har nu haft 4 udstillinger på Modularen. Første udstilling var i forbindelse med København Læser, emnet var “Vækst”, derefter emnet “Kroppen”, sommeren over understøttede udstillingen “Sommerbogen” og den aktuelle udstilling sender Modularen ud i “Rummet”.

Hvad er så mine erfaringer indtil videre? At det kræver tid – mere end jeg tror var forventet, hvis der skal komme noget fornuftigt ud af det. Planlægning er super vigtig, vi skal starte i god tid med idéudviklingen, at det ikke er lige til det med rekvisitterne, både at finde dem, vurdere hvor lidt og hvor meget der skal til, sådan at der er nok til at det bliver så spændende at kigge på, at det pirrer børnenes nysgerrighed. Samtidig er der selvfølgelig et budget der skal holdes. Endelig hvormeget kan man lægge ud til bibliotekerne selv at lave, eksempelvis printe, samle og konstruere?

 

Min Modular

Jeg har jo selvfølgelig helt snor i hvordan min Modular kommer til at se ud. Jeg kan tilrette undervejs og har fordelen af at have været med hele vejen. Derfor kender jeg tankerne bag og de diskussioner vi har haft i arbejdsgruppen undervejs. Jeg har i øjeblikket flyttet rund på de tre dele sådan at de ikke længere står samlet. Nu står de to og en og det fungere godt. Jeg har dog stadig en række reservationer i forhold til arbejdet med Modularen. Både når det handler om udstillingsindhold, hvorlænge udstillingerne skal leve og det at vi ikke har et faktuel grundlag for at sige om udstillingerne skaber nysgerrighed og mer’ udlån. Derudover er der et par rent praktiske ting ved Modularens konstruktion, der ikke spiller. Så der er stadig en del udviklingsarbejde tilbage, selvom Modularen er gået i drift.

Men hvordan har de øvrige biblioteker det med Modularen? For når kasserne med idéer og rekvisitter sendes afsted, er selve opstillingen af udstillingen lagt ud til de enkelte biblioteker og hvordan går det så?

I arbejdsgruppen tager vi i løbet af efteråret/vinteren på besøg på flere af børnebibliotekerne i kommunen og ser og hører hvilke erfaringer og udfordringer de har haft med Modularen, lokalt, når de skal lave udstillinger. Det bliver også interessant at hører om de oplever at Modularen tiltrækker målgruppen og om materialerne bliver lånt ud? FB er der oprettet en Modulargruppe og opfordre til at man ligger idéer og billeder ud af de udstillinger, der bliver lavet lokalt, som kunne være til fælles inspiration. Dette er der ikke kommet ret meget interaktion ud af, desværre. Måske kommer der også et bud på hvordan det kunne fungere efter vi har været på Tour de Modular.

Du kan læse mere om tankerne bag Modularen i et tidligere indlæg og billederne i indlægget er fra modularen på Blågårds Bibliotek.