Sensommer i Sybergland

 
Sensommer i Sybergland

I et samarbejde mellem Kerteminde Bibliotekerne var jeg sammen med elever fra 5. klasser fra Munkebo Skole og Kerteminde Byskole været “Ude i naturen med litteraturen”. Nærmere bestemt Sybergland, et smukt naturområde med søer og enge, lige uden for Kerteminde by. 

I projektet er det ønsket at give eleverne en mulighed for at sanse naturen og få en følelsesmæssig tilknytning til naturen, gennem litteraturen.

 

Ud i naturen med litteraturen

Ifølge en undersøgelse fra Friluftsrådet fra 2018 kommer en tredjedel af danske børn kun ud i naturen en gang om ugen. Hvordan skal børn og unge så få respekt og kærlighed til naturen, hvis det at være i ude i den, er en sjælden oplevelse? Gennem projektet “Ud i naturen med litteraturen” kan eleverne får styrket deres emotionelle bånde til naturen. Projektet kan skabe rum for refleksion og tanker om naturen. Naturens betydning og derigennem få en relation til den – også i forhold til klimaspørgsmålet.

For hvis vi, børn som voksne, får en følelsesmæssig relation til naturen, passer vi formentlig bedre på den.  Og ændre vores syn på den. Forstå at naturen er så meget mere end en ressource. En ressource vi ikke bare kan bruge løs af og behandle efter vores forgodtbefindende.

Logbøgerne

Til forløbet har jeg designet aktivitets-bogen “Søvand og mosehuller” som spiller en central rolle. Bøgerne er en kombination af digte og skønlitterære citater fra danske lyrikere og forfattere. Collagerne i logbogen skal sammen med tekststykker inspirere eleverne til selv at digte og fortælle om naturen. I logbøgerne kan eleverne registrere deres observationer, oplevelser og historier, mens de er i ude i naturen. I bogen er der fortrykte opgaver, der kan give eleverne idéer til hvordan de kan gå på opdagelse og beskrive deres oplevelser i naturen. Hvilke ord kan de sætte på naturens farver, hvordan beskrives følelsen af at røre ved træets ru bark og hvad mon der er i mosekonebryg?

Undervisningsforløb

Naturvidenskab og fakta om naturen er vigtigt. Men at komme helt tæt på naturen gennem skønlitteraturen, kan hjælpe os med at undersøge vores forhold til naturen ved at sætte ord på de følelser og sanselige oplevelser vi får, når vi er ude i den.

Projektet giver nye indgange til det faglige arbejde i dansk og billedkunst. Det kan styrke elevernes sociale relationer og skabe glæde, læselyst og motivation i skolen. Forløbene i Sybergland er en kombination af højtlæsning, dialog, fordybelse og aktiviteter. Målet er at give eleverne mulighed for at sætte ord og tegninger på deres naturoplevelsen. Samlende kan det påpeges at trivsel også højnes når børnene er uden for klasserummet, og i stedet bruger deres sociale og relations kompetencer.

Den stedsspecifikke højtlæsningen er ikke kun til inspiration, men er også med til at skabe åbenhed og tryghed.  Dialog er ikke kun samtale, men også grundlag for videre refleksion. Aktiviteterne i logbogen knytter an til en litteratur, som eleverne kender. Opgaverne hænger sammen elevernes egen livsverden.

Der opstår noget helt særligt i det relationelle møde under workshoppen mellem eleverne, lærere, underviser og lokaliteten – det stedsspecifikke. Eleverne arbejder individuelt, men kan inspirere og hjælpe hinanden undervejs. Oftest inddelt i smågrupper med deres læsemakkere.

-og var naturen og litteraturen  så en oplevelse?
Eleverne:

At de var glade for udeskolen, overraskede og syntes ”det er fedt at få en fysisk bog”, syntes den er flot, udtrykker at de glæder sig til at arbejde videre i den, når de kommer hjem, skal vise den til deres familie, og næste gang de skal ud til Sybergland vil have bogen med. 

Det at de kendte nogle af højtlæsningsbøgerne, og at det, der blev læst højt umiddelbart kunne mærkes og føles ”var fedt”.  Der blev tegnet, digtet og skrevet fantastiske historier i elevernes logbøger. Nye opskrifter på mosekonebryg så dagens lys, feer hjalp krager, der var ved at drukne og nye og spændende plantenavne er blevet tilføjet til dansk botanik. Blandt andet det meget poetiske; Hvid violinblomst.

Underviserne:

Var overordnet set meget begejstrede. Logbøgerne gav anledning til at søge ny inspiration til læsning og de fik nye titler på deres litteraturlisten. De oplevede nye sider af deres elever. En underviser udtrykte stor glæde og overraskelse, da en hel drenge gruppe sad helt stille ved søen og lyttede til højtlæsning, til søen, mærkede vinden, og i fællesskab løste opgaver.

“Eleverne var meget optaget og jeg har lovet dem at vi også gør det en anden dag. De fangede lynhurtigt reference til ‘Vildtheks’ så det var super fint.” Line, underviser på Munkebo Skole.

At emnet talte ind i dansk/billedkunst og at det kunne perspektiveres til den vigtige klimadags -og bæredygtighedsorden. At naturen har værdi i sig selv og ikke er noget man kan bruge løs af. Logbogens udforming og kunstneriske udtryk inspirerede dem. Underviserne oplever at mange af eleverne er meget konkret tænkende – Underviser Line; Aktiviteterne i logbogen udfordre eleverne til tænke ud af boksen, og hun vil bruge bogen i sin efterfølgende i sin undervisning. Underviser Signe tog logbogen  med ud den følgende fredag for at arbejde videre med den sammen med sine elever – og underviser Sigrid ville bruge flere opgaverne som en del af uge-opgave og til at logbogen ville indgå i skolehjemsamtalen. 

Biblioteket:

Bibliotekets opgaver var det administrative som kontakt til skoler/PLC/undervisere/skolekonsulent – med mulighed for at formidle skønlitteratur inden/efter der relaterer sig til klimaspørgsmål og bøger hvor naturen og naturbeskrivelser spiller en særlig rolle – samt booktalks i forbindelse med turen ud i naturen. Projektet er som sådan relationsopbyggende til områdets skoler og deres elever.

Fondsbevillinger

Projektet er kommet i stand via Fondsbevilling fra Edvald Pedersens Biblioteksfond og et samarbejde med Kertemide Bibliotekerne.

Litteraturliste:

“Børns naturdannelse – naturen i barnet-barnet i naturen” af Rikke Hartmeyer og Søren Præstholm. Rapport udgivet af Friluftsrådet, Københavns Universitet og Aage V. Jensen Naturfond, 2021.

“Opfindelsen af naturen” af Andrea Wulf, Gads Forlag, 2019.

“Naturdannelse – Naturformidlerens håndbog” af Nikolaj Voldum Ahlburg & Line Beck, Turbine, 2021.