Pædagoger og BOGglad bøger

 

Pædagoger og BOGglad bøger

Bunker af BOGglad bøge er nået ud til institutionerne i Dragør. Nu skal bøgerne læses, lyttes og sættes i spil , så de blive en aktiv del af børn og pædagogers hverdag i vuggestuer og børnehaver. I Dragør har biblioteket, ud over at få BOGglad bøgerne ud i institutionerne også arrangeret en tema-formiddag for pædagogerne. En formiddag med oplæg og workshops der skal inspirere og klæde  pædagogerne på til at arbejde kreativt og praktiske med læsning. Børnebibliotekar Isabel Grubbe havde sammen med sin styregruppe sammensat et spændende program.

Her var jeg og Lotte Salling inviteret til at give et oplæg. Lotte satte krop og bevægelse på BOGglad bøgerne og jeg gav mit ‘take’ på hvordan man med fordel kunne kombinere højtlæsning/læsning med kreative aktiviteter og derigennem være med til at give bøgerne et langt liv i og uden for institutionen. Pædagogerne fik gennem en hands-workshop mulighed for selv at få fantasien og kreativiteten bragt i spil med udgangspunkt i en af BOGglad bøgerne.

BOGglad bøger – leg og kreativitet

I oplægget gav jeg inspiration til hvordan man i institutionen kunne gøre historierne nærværende også efter læsning. Både når litteraturen kobles direkte til en kreativ workshop eller er til stede i institutionen i form af eksempelvis forundringsspor, som igen kunne inspirerer til læselyst og være det pureste lege-råstof. Og om hvordan man kunne give børnene mulighed for at være kreative med minimal voksen indblanding. At åbne litteraturen sådan at børnene forbliver BOGglade efter læsning. 

Jeg gav inspiration til hvordan man kunne udvikler formater til workshops, som kan nå børn med forskellige læringsstile og alder. At en workshop kan skaleres både når det gælder indhold og materialer, sådan det er nemt at gå til for pædagoger og børn.

 

BOGglad bøger – pædagoger i kreativ workshop

Bøgerne kan blive afsæt for forundring, nysgerrighed og refleksionen, der kan omsættes til kreativitet og leg. Pædagogerne fik selv lov at prøve kræfter med kreativiteten. Fantasien fik frit løb i en workshop, der var ramme-sat ud fra en af BOGglad bøgerne. “Et godt sted” af Lucy Cousins. Billederne i dette opslag er alle fra workshoppen hvor pædagogerne gav bud på “Et godt sted”. Her oplevede de hvordan kreativt er “brændstof” for samtale og historiefortælling. Præcis som det sker hos børn, når de får mulighed for at være aktive med blyanter, saks og papir. 

Som Louis Jensen sagde “Uden leg ingen litteratur” og jeg vil i BOGglad konteksten sige “Unden litteratur ingen leg”. For leg og kreativitet er i sin grundlæggende form historiefortælling

BOGglad indsatsen

I sidste uge skrev Slots og kulturstyrelsen i deres nyhedsbrev, at BOGglad-indsatsen er kommet godt igang og at mere end 160.000 nye bøger er kommet ud i mere end 2000 institutioner. At bøgerne er tilgængelige for børn og pædagoger har betydning for interessen for bøger og læsning. Det er af afgørende betydning og som Slots og kulturstyrelsen skriver:

“Dermed viser der sig en synergi indsatserne imellem, når tilgængelighed kobles med aktiviteter og fysiske rammer, der kan vække børnenes nysgerrighed og appetit på bøger”.