Dialogisk oplæsning

 

Gå ombord i “Min morfar” med dialogisk læsning. 

Quiz med morfar:

Hvor bor morfar?

Hvad spiser morfar til morgenmad?

Hvad er det morfar gør hele året rundt?

Hvad er det morfar godt kan lide at lave?

Hvor har morfar sit fiskegrej?

Kan du huske hvad en wobler er?

Hvor går morfar hen næsten hver dag?

Hvordan holder han skruen i vandet?

Morfar er ikke pensionist, hvad er han så?

Hvad har morfar oplevet mens han sejlede på de syv have?

Hvad er det morfar studere med briller på næsen?

Hvad tror du morfar har i sine rejsekister?

Hvorfor samler morfar på flasker?

Hvad er der på bunden af en morfars flasker?

Hvorfor vil morfar gerne på langfart?

Gode ord og vendinger:

Monkeybanke

Helleflynder, havtaske, hornfisk, hestemakrel

Skelletkysten

Krapsø og kattepoter

Magsvejr

Muffedejsskonnert

Brigatine

Takkelage

Bramsejl

Frokosttanker

Landgangspenge

Kvartminutglas

Krumpasser

Spørgsmål til en samtale om bogen:

Var der noget du godt kunne lide ved bogen?

Var der noget du ikke kunne lide ved bogen?

Var der noget der undrede dig?

Var der noget der mindede dig om andre bøger?

Spørgsmål til en samtale om illustrationerne:

Kig på opslaget:

  • hvor morfar er ud og svømme, hvordan kan du se har er en sømand?
  • hvor morfar står og fisker, hvilke sære fortællinger kan du få øje på
  • med de gamle kort, hvormange dyr kan du se?
  • med skattekortet, hvordan kan du se at det er en sørøverskat?

Tæl hvormange flaskeskibe der er i bogen?

Sig efter morfar:

“Klaptorsk, lemmedasker, lusepuster og luskeløjser”

“Små og store kroge, wobler, blink og fluer”

“Søsyge, tørre beskøjter og tyfoner”

“Drømmer om saltvand og landgangspenge”

“Kanaljer, kannibaler og karnevalspriater

Kreativ aktivitet i “Min morfar’s” univers:

Skriv et rejsebrev/postkort – tegn det først og husk frimærket

Tegn og dekorer skattekort og maker skatten med X

Hjælp morfar med at fylde flaskerne med skibe

På fisketur med morfar, find fiske gennem labyrinten

Tegn et godt gemmested til den lille fisk

En underlig fisk, tegn finner og hale på fisken

Byg et skib til morfar, tegn eller collage

Fyld havet med fine fisk, tegn eller collage

Hvad handler dialogisk læsning om?

Det handler om at have en dialog med det barn, du læser højt for, sideløbende med du læser højt. Det overordnede formål er, at barnet gradvis udvikler sig til at være den, der ‘fortæller’ billedbogen.

  • Første gennemlæsning foregår om muligt uden afbrydelser. Bagefter taler den voksne og børnene om bogen.
  • Anden gennemlæsning inviterer til afbrydelser og samtale. Den voksne stiller spørgsmål, og man ”smager” på de gode ord og taler om dem.
  • Tredje læsning af bogen inddrager børnene endnu mere, de genfortæller fx, uddeler stjerner og taler om, hvad de er blevet klogere på ved at læse bogen.

De tre læsninger af bogen afsluttes med en eller flere kreative aktiviteter i den efterfølgende uge. Når børnene tegner, dramatiserer eller leger et tema eller ord fra bogen, øges effekten af den dialogiske læsning.

Citat fra Læseleg, se mere på deres hjemmeside.