Dialogisk oplæsning

 

Tid til dialogisk læsning ned “Tidens mester”.

Quiz med Tidens mester:

Har Tidens mester altid hat på?

Hvilke ting er der mange af på Tidens mester’s værksted?

Hvad er det der har fået sprækker?

Hvad er det Tidens mester tager i lommen – og kan man det?

Hvilket kan drive Tidens mester til vanvid?

Hvordan går tiden nu hvor tidens hjertet er ved at gå i stå?

Spise her eller tage med hjem, hvad gør du?

Hvordan kommer Tidens mester tilbage til urtiden?

Hvilke mærkedage kender du?

Hvordan tror du der ser ud i urtiden?

Hvordan sætter Tidens mester evighedskalenderen igang?

Hvad har tidens mester med så han kan finde urkasse der kan passe?

Hvad skal der være plads til i den nye urkasse?

Hvilke ting skal Tidens mester nå inden tiden kommer igang igen?

Hvorlænge holder Tidens mester en pause?

Gode ord og vendinger:

Svanehalsregulator

Balancehjul, løftestang og fjederhus

Fingerspitzgefül

Splitsekunder, skudsekunder

Stjerneskud

Evighedskalender

Kronaksler, spiraler og løbeværk

Klokkeværket

Knirker og knager

Spitzenklasse

Minutrør

Pendul

Spørgsmål til en samtale om bogen:

Var der noget du godt kunne lide ved bogen?

Var der noget du ikke kunne lide ved bogen?

Var der noget der undrede dig?

Var der noget der mindede dig om andre bøger?

Spørgsmål til en samtale om illustrationerne:

Kig på opslaget:

  • hvor Tidens mester tager tiden i lommen, hvad tager han mere med sig?
  • hvor morfar flyver afsted, hvormange mennesker kan se i byen?
  • hvilke dyr bor der i urtiden ?
  • mens Tidens mester holder pause er han igang med at?

Tæl hvormange skildpadder der er i bogen?

Tæl hvormange urer du kan finde i bogen?

Bogen er fyldt med udtryk om tid eksempelvis:

Sengetid, spisetid, rejsetid, vikingetid, sparetip, overtid, myldretid, taletid, leveringstid …

Tidsturist, tidslommer, tidskapsler, tidsoptimist, tidspunkter, tidsrøver, tidstyrani …

Hvilke kender du?

Kreativ aktivitet i “Tidens mester’s” univers:

Tegn og design dit eget ur, skal det være et kukur, et dinosaurus-ur et elefant-ur eller?

Tag med ud i rummet design og tegn din egen rumraket.

Hvordan tror du der ser ud i ur-tiden?

Tegn og byg en tidsmaskine.

Tegn en ny kasse hvor der er plads til urets hjerte?

Tegn en væddeløbsbane til hvor Tidens mester, skildpadden og kaninen kan løbe om kap.

Hvad handler dialogisk læsning om?

Det handler om at have en dialog med det barn, du læser højt for, sideløbende med du læser højt. Det overordnede formål er, at barnet gradvis udvikler sig til at være den, der ‘fortæller’ billedbogen.

  • Første gennemlæsning foregår om muligt uden afbrydelser. Bagefter taler den voksne og børnene om bogen.
  • Anden gennemlæsning inviterer til afbrydelser og samtale. Den voksne stiller spørgsmål, og man ”smager” på de gode ord og taler om dem.
  • Tredje læsning af bogen inddrager børnene endnu mere, de genfortæller fx, uddeler stjerner og taler om, hvad de er blevet klogere på ved at læse bogen.

De tre læsninger af bogen afsluttes med en eller flere kreative aktiviteter i den efterfølgende uge. Når børnene tegner, dramatiserer eller leger et tema eller ord fra bogen, øges effekten af den dialogiske læsning.

Citat fra Læseleg, se mere på deres hjemmeside.