Skolen på besøg i biblioteket

 
“Grib temaet i skolen”

“Grib temaet” var overskriften på BIBLAB’s temadag, som blev afholdt på Gentofte Centralbibliotek på årets første sommerdag. Denne gang var min kollega Dorte Rugtved og jeg ikke med som deltagere. Men som oplægsholder. Vi var blevet inviteret til at fortælle om hvordan vi arbejder tematisk med undervisningsforløb over 3-4 dage på Blågårdens bibliotek. Forløbene er tilrettelagt fil elever i skolen.

Jeg har redigeret et super kort referat af vores fælles oplæg. Uden anekdoter, øvelser og en hands-on gennemgang af vores seneste temaet. Sen jernalder – vikingetiden. Men du kan finde det og andre hvis du dykke ned i min tidligere blogindlæg. Du finder dem her.

Det starter med mod, MUU og et didaktiks overblik

Både Dorte og jeg har prioriteret og tilegnet os kompetencer, som har klædt os på til at arbejde didaktisk og hands-on i biblioteket. Dorte har afsluttet et semester om modul fra Metropol i grundlæggende didaktik i 2016 og jeg afsluttede min Museums Undervisnings Uddannelsen, populært forkortet MUU, også i 2016. MUU’en har givet mig indsigt og nye kompetencer. Den har været et godt fundament for udvikling og afvikling af de forløb vi har haft under åben skole.

MUU gav mig også et nyt netværk i museumsverden. Museernes værdisæt ligger på mange punkter tæt på bibliotekernes og de står på mange måde overfor mange af de samme udfordringer som bibliotekerne gør i forbindelse med åben skole. Læs mere om MUU på ODM’s hjemmeside. 

Hvorfor gør vi det?

Først og fremmest fordi det er en rigtig stor chance for folkebiblioteket til at revitalisere dets image som videns- og informations sted. Og fordi det er spændende og fagligt udfordrende. Samtidig ser vi det som bibliotekernes store chance for at komme på banen som lærings- og videnssted. Biblioteket bliver herved en synlig og vigtig faktor i (lokal)samfundet,  og samtidig forstærkes det samarbejde vi allerede har med folkeskolerne samt det samarbejde, der kan opstå på tværs af sektorer via samskabelse. I forbindelse med vores arbejde med Åben Skole har vi også udarbejdet en pædagogisk profil for Blågårdens Bibliotek og det didaktiske arbejde der gøres her– og hvorfor nu det? Inspirationen til at lave en pædagogisk profil fik jeg på mit MUU-kursus. Udarbejdelsen af den pædagogisk profil giver anledning til refleksion, stillingtagen og formulering af de særlige læringspotentialer der er på biblioteket. Det særlige ved biblioteket – hvad er det og hvad er det ikke? Samt, hvad kan det og hvad kan det ikke, i en undervisningssituation. Læs mere om hvordan en pædagogisk profil kan bruges både intern og eksternt her.

Hvad gør vi når skolen er på besøg?

På Blågårdens Bibliotek indbyder vi lokale samarbejdspartnere (fx fra museer, andre forvaltninger, græsrodsniveauet og kunstnere). Vi bruger naturligvis  både fag -og skønlitteraturen som grundlag og inspiration til eleverne. Vi udarbejde undervisningstilbud til skolerne, der udsendes til de relevante medarbejdere og ambassadører. Lærerne inviteres til at være med til udstikke rammerne for forløbet, erfaringsdele omkring elevernes niveau, samt til at forventningsafstemme og justere. En hovedagende er at folde temaet ud for eleverne, så de kan forstå de bredere sammenhænge og perspektiver, altså at kunne reflektere og analysere.

Vores udgangspunkt er bibliotesvidenskabeligt, inkl. overbygninger og efteruddannelser, der underbygger vores grundfaglighed. Vi forsøger at udvide rammerne for det biblioteksfaglige og lader os inspirere og henter viden hos andre faggrupper. I dag skal bibliotekaren, eller informationsspecialisten, klædes på med nye kompetencer. Vi skal huske at sætte os selv i spil, bruge det vi lærer og derigennem skabe nye arbejdsformer og kunne tilbyde tidsvarende og innovative tilbud til skolerne.

Begrebet Dannelse er også i vores sigtekorn – giver folkeskolen eleverne dannelse? Gør biblioteket? Dannelsesbegrebet, mener vi er vigtigt, og her trækker vi på Lars Geer Hammershøi (DPU på AU) der forklarer begrebet som en overskridelse – det ændre sig til noget andet og bedre. Også Søren Østergård (samme sted) er inspirator, når han siger at eleverne søger tryghed, men at deres nysgerrighed skal stimuleres så de får mod til at træde ud af boxen. Åben skole giver mulighed for at introducere eleverne til nye autentiske læringsmiljøer hvor eleverne også møder andre fagligheder. Jeg kan anbefale mine kollegaer derude til at gå i gang med Åben Skole samarbejdet – det er dannende.

Helle og Dorte Rugtved