Bæredygtighed, børn og kultur

 

“Children Art & Culture + Sustainability”. Børn, kunst og kultur + bæredygtighed. International konference over to dage i Silkeborg og en på Aros i Aarhus. Arrangeret af BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Tre dage med spændende oplæg og pointer. Der blev blandt andet talt om revolution, et nyt globalt bæredygtigt narrativ og om dannelse gennem kunst og kultur. At børn kunne være forandringsagenter i at nå målet om at skabe en bæredygtig fremtid for livet på kloden. Kunst og kultur set som musik, malerkunst, design, dans og litteratur. Jeg har samlet mine noter fra konferencen i et sammendrag under generelle emne-overskrifter.

Jeg hørte følgende oplægsholdere

Lone Belling Liv & lederskab, Henriette Klitnæs SDU, Brian Degn Mårtensson AU, Professor Anne Bamford Education Commission UK, Lars Geer Hammershøj AU, Professor Eeva Anttila University of the Arts Helsinki, Joan Parr Creative Scotland, Tatiana Chemi AAU, Tone Pernille Østern Norges Tekniske-Naturvitenskaplige Universitet, Niels Græsholm Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Bæredygtighed

Konferencens omdrejningspunkt var FN’s 17 nye verdensmål for en bæredygtig fremtid. De udstikker kursen mod en fremtid hvor ingen lades i stikken. Men hvordan skaber man en mere bæredygtig og empatisk verden? Hvordan klæder vi børn på til en fremtid med store udfordringer, hvilke redskaber skal vi som voksne putte i deres værktøjskasse? Og hvorfor er adgangen til kunst og kultur for børn i denne kontekst er så vigtig.

Hvis vi lever som i 70’erne brugte vi mindre en én klode. Idag bruger vi 1,7 planet. Allerede nu har vi overskredet grænsen for bæredygtigt liv på jorden. Forskere har sat 9 mål der ikke må overskrides, fire af dem er blevet brudt i 2015.

“We need revolution … we have to be prepared to make major changes — in our lifestyles, our economy, our social organisations“ FN Ban ki-Moon

Hvorlænge kan accepten af godernes ulige fordeling holde? At få har ufatteligt meget – og resten har meget lidt. Kan de voksne skabe den nødvendige forandring eller skal de klæde børnene på til en fremtid med dramatiske ændringer? Kan børn gennem uddannelse og dannelse ændre verden. De er forbrugere og kan udover deres eget forbrug påvirke både den nære familien men også samfundet.  Børn som “forandringsagenter”.

Det globale narrativ skal ændres. Hvad og hvorfor gør vi det vi gør. Vi skal forstå og mærke vores verden, blive opmærksom på potentielle insights, være ydmyghed, anvende viden og følelserne i processen for at forandre det globale narrativ.

Vi skal arbejde mod en bæredygtig vision og det vil kræve civilt mod ifht. at ændre den verden vi er i. Vi skal ud af komfortzonen. Men hvordan kan man pushe og det give mod til forandring? Til at vælge at spise mindre kød og tage færre flyrejser. Det kan vi gøre ved at arbejde på tværs af vidensområder, kende forskellen mellem information og viden. Vi skal som menneskerace arbejde mod global co-creation. Vi skal tale det håbefulde narrativ op, det handler om at skabe og dele. Vi må ændre synet på hvad vækst er, at konkurrencesamfundet og kapitalismen som den er nu, er usund.

 

Dannelsen gennem kunst og kultur

Tidligere var vores identitet kædet sammen med kulturtraditioner, fra  årtusindsskiftet   konstruerer individet sin egen identitet. Påvirket af realitity tv, selfies og socialemedier. Vi lever i “The age of distraction” med “weapons of mass distraction” som Twitter, Facebook, Instagram osv.

Efter 2V var det at arbejde pointen hvis man skulle have et meningsfuldt liv. Vi er kun en del af samfundet hvis vi er på arbejdsmarkedet. Derfor er uddannelse fokuseret mod arbejdsmarkedet. Skolen var i udgangspunktet “leg”. Skolen tog børnene væk fra arbejdet, nu gør skolen eleverne parat til at arbejde. Der har været en læringsrevolutionen – ud med kulturen. Den er blevet et instrument til at blive bedre til at læse osv. Før var skolen der man mødte kulturen, nu er kulturen blevet en “distant” hukommelse. Alt i skolen og samfundet skal kunne måles og vejes. Alt skal lede mod økonomisk vækst, børn har en “fejl” de kan ikke arbejde.

I en Anglo/american forståelse handler dannelse om karakteropbygning gennem generel uddannelse, civil, moral og kultureluddannelse. Den hele person skabes gennem dannelse. Her er viden er ikke nok, det handler om personlig udvikling og transformation. Man lærer andre og sig selv at kende. Der skal arbejdes mod at danne med et bæredygtige perspektiv. I værktøjskassen skal der være er redskaber der kan gøre usynlige ting synlige. I bevægelsen mod forandring kræver tid til stilhed, vove at være stille, være til stede og opmærksomme. Dannelsen er er etisk kald. Vi skal opbygge et stærk et etisk kompas. I det 21 århundredes må det indeholde mere en færdigheder og kompetencer. Der er brug for kapacitet til at håndtere stress og katastrofer på en positiv måde. Dannelse er kernen i at skabe en mere empatisk verden – fra selfiekultur til we-kultur. Krop, hjerte og intellekt. Vi skal at lære at leve livet klogt, tæt på nature og tæt på andre. Det der skal binde mennesker sammen er kunsten, litteraturen, kulturen, musikken, historien osv. ikke arbejdet.

Hjerte og hjerne

Filosoffen Rene Decart adskilte hjerte og hjerne. Vi skal tilbage til at hjerte og hjerne i et. Der er skal et paradigmeskifte til. Vi skal tilbage til et holistisk undervisningssystem. For kunsten er afgørende for at skabe en bæredygtig verden. Vi har al den viden der skal til for at skabe forandring, men vi skal røres og føle, for at vi seriøst forandre vores liv. “A picture I carry in my heart that forms and commits me”. En bevægelse mod at inviter videnskabsfolk, forskere ind sammen med kunsterne.

“Bring things into the light” er ikke en rationel videnskabelig proces. “When we are holding something dear” gennem kærlighed og engagement giver det fokus på det “fælles” bedste for mennesket og verden. Kunstens “gestaltung”. “Viden overbeviser ingen” men det gør “følelser, tro og historier”.

Børn skal dannes til at blive livsduelige, skal kunne se dybere, længere, og kunne sætte sig i en andens sted. Dannelsen skal bygge på gode intentioner og empati. I dette har kunsten og kulturene vægtige potentialer og en vigtig rolle at spille. Kunsten for kunstens skyld. Læs Hamlet for Hamlets skyld, ikke fordi man skal blive bedre til engelsk, fordi  Hamlet er fantastisk. Kunst er ikke en pause. Kunst kan være grundlag for reflektion og kan derigennem ændre verden. Kunst er ikke underholdning eller pynt, men et middel til at forandre samfundet. Kunst tager tid, at læse en bog eller se billeder, tid til fordybelse. (Man skal øve sig.) Børn skal dannes, så  de bliver empatiske, tillidsfulde og kan fordybe sig. Den professionelle kunst må stilles til rådighed for børn. Den skal indeholde seriøsitet og være af kvalitet og have gode rammer. Der skal være bedre adgang til kunst, kultur og leg. Men det skal ske i et samarbejde/på tværs med naturvidenskab.

 

Børn, kunst og kultur

Kultur og pædagogik er begyndelsen på alt. Kunst med børn og kunst for børn. Hvad forandrer mest? Kan man afgøre det? Voksne bruger analyse, børn er eksperter i deres eget liv/leg, de har altid en førstehånds persons oplevelse/perspektiv. Kan viden om børns leg ændre måden vi rammesætter aktiviteter på i skolen eller daginstitutioner?

Børnene føler ikke de bestemmer meget når de er i institutionen, det meste er rammesat. Der er ikke plads til at lege eller de æstetiske processer. Hvordan skaber man plads/rum til dette?

Børnekulturen er en kerneopgave. Der skal være mere kvalitet når det handler om kunst og kultur for alle børn og voksne. Hvilket er en udfordring. Der er mange beslutningstagere – “fingeres in the pie – blamegame”.

Dannelse skal tilbage i uddannelsessystemet. Vis at kunst er vigtig ifht. beslutningstagere og husk at kunst, kultur og leg er vigtig og har værdi i sig selv. Kunsten har en indirekte påvirkning på læring. Kunst handler om at være menneskelig sammen med andre og skolen skal gøre os parate til livet at kunne samarbejde, arbejde og i at være mennesker. Der skal fokus på formål istedet for mål. Kompetencer og læringsmål, virker kun når man ved hvad man skal bruge. Forandringerne foregår så hurtigt at vi ikke længere ved hvilke “Skills” vi skal bruge i morgen.

Børn og unges møde med kunst og kultur 

Faget billedkunst i folkeskolen er ikke blandt elevernes favoritter. Det er ikke sjovt, ikke eksperimenterende, ikke svært, ikke udfordrende. Men når der inviteres en kunstner ind opleves faget markant anderledes. Så er det er cool, fun, provokerende og nogen gange uhyggeligt. Men det er ikke kunsten (undervisning) der er noget galt med, men kvaliteten og rammerne.

Skolen anno 1900 er grundlæggende den samme i 2017. Andre institutioner som eksempelvis hospitaler er der fra 1900 til 2017 været en rivende udvikling. I alt fra indretning, metoder til teknologi. Der skal ske ændringer i lærer- og pædagoguddannelserne.

Åbenskole mulighed for partnerskaber mellem, skole, kunstnere, kulturinstitutioner, elever og lærer.

Inddrage den nye viden. Forskerens rolle i at formidle hvad de undersøger også omkring kunst og kulturformidling. Sats på det tværdiscipliner. Co.creation bliver DET, vi skal lære at lytte til hvad andre siger, samtalen og lave ting sammen er vigtig. “Be open minded” God co.creation er som leg det er sjovt og vi skal skabe playful hubs.

Børne skal også møde andre end læren, andre kvalificerede profesionelle. Vi skal forbinde individer og samfundet. Hvilket slag menneske er du og vil du blive? Dannelse er finder sted der hvor vi møder det fremmede. Tilpas forstyrrelsen (benspænd) Bildung. Det sker gennem kunsten og legen. Vi skal tag risiko, samarbejde og “Just do it”.

Kunsten kan tage eleverne med ud på en læringsrejse, serendipitet, og et ja til eventyret, til forførelsen, vitalt og giver resonans. Noget der er nyt i ens egen kontekst hvilken kunst taler til mig? digt, punk eller …..

Mere læsning:

“Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden” af Lone Belling

“Dannelse i uddannelssystemet” af Lars Geer Hammershøj

“Theory U” af Otto Shamer

“Ildsjæle in the classroom” 2006

“Effekten af børn & unges møde med kunsten” Finn Holst 2017

“A wandering mind is an unhappy mind”. Killingsworth og Gilbert 2010 i Science

“How to survive the age of distraction” af John Hari, The Independent 23.06.2013

 ”Mister generation Ipad evnen til at tegne”. Politiken, 20.10.17

“Unge skriver bedre stile i hånden”. 20.11.17

“Den Åbne Skole mellem læring og kunst: partnerskab, konflikt eller høflig samtale?” Folkeskolen, 21.12.2015

“Billedkunst – et fag i eksistentiel krise”. Folkeskolen, 04.02.2015

“Forskere: Styret leg giver mindre kreative børn” Stine Liv Johansen, Videnskab.dk. 21.10.2014

www.livoglederskab.dk

CICLO Arts

“The worlds largest lesson 2016”

“The red ballon”

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Stockholm Resilience Center

“Warning of ‘global suicide,’ Ban calls for revolution to ensure sustainable development” FN

Læs også Kant, Nüssbaum, Baumgarten, professor in bioethics Mickey Gjerris, Beth Juncker, Grundtvig, Kant, Neil Postman og Søren Kierkegaard.