Tid til fordybelse

  fordybelse3 fordybelse2 fordybelse4

Tid til faglig fordybelse i vintermørket? – I det almindelige travle-hverdags-hamsterhjul kan det være svært at finde tid at dykke ned og i kernekompetencer og interesser. Men måske kan vintermørket give tid og lyst til at få læst og samlet op på alt den viden vi konstant kommer i kontakt med, fra kollegaer, konferencer og rapporter vi gerne vil læse men aldrig lige når. Her er min mentale huskeliste efter jeg var til konference om “Børne- ungekultur i Norden – hvordan kan den styrkes? Så lik, så olika” den 6. november.

Her var mange spændende indlæg fra de nordiske lande, og jeg fik helt lyst til at flytte til Finland efter at have hørt hvordan de arbejder med kultur til til børn- og unge på et nationaltplan. Jeg vil også fremhæve det inspirerende indlæg fra Island om den årlige Reykjavik Childeren’s Cultural Festival.

For mig var dagens mest interessant indlæg af Anne Bamford, Professor Dr., og Director of the International Research Agency of the Education Commission, England. Hun var for det første en rigtig god formidler og har i flere år arbejdet og analyseret kultur- og undervisningspolitik i flere af de nordiske lande, heriblandt Danmark. Hun har blandt andet skrevet “The ildsjael in the Classrom” – a reveiw of Danish Arts Education in the Folkeskole. Derudover ligger der et par artikler fra hende som det også kunne være spændende at dykke ned i. “Denmark’s creative potential : what does it all mean to the arts?” og “Undervisning i det visuelle forløb gennem hele skoleforløbet“.

I får også lige et par af de stikord der fandt vej til min noteblok:

At børn skal have kulturelle rettigheder, at der i skolen er sket et skift fra kernefaglighed til kernefag, hvilket måske også er et skift der er igang i forhold til bibliotekarenes faglighed, kunsten skal ind i skolen – og mener jeg, også meget gerne ind på børnebiblioteket, kultur og kunst kan være brobygning mellem børns livsverden og det der sker i skolen og i børnehaven, den kunst børn skal møde skal være af kvalitet og de skal opleve professionelt udførte/opført kunst. Endelig udfordringen i at nå alle børn og samtidig sikre kvaliteten, at børn skal møde kunst både i skolen og i deres fritidsliv og det er vigtigt at støtte talent uden at tabe breden.

Til slut kommer her inspiration til læsning afledt af dagens konference:

OECD – “Art for Art Sake“, og tre rapporter fra Kulturstyrelsens “Effekten af børn- og unges møde med kunst“, “Børn kunst kultur -i en hverdag der dur” samt “Kortlægning af nordisk forskning om kultur og kreativitet i skolen“.