Pædagogisk profil

 p1 Pædagogisk profil landw9 rap6

På mit nyligt afsluttede MUU forløb arbejdede vi med at formulerer en pædagogisk profil for den kulturinstitution vi kom fra. Det var ganske nyt for mig at institutionen, biblioteket, kunne have en sådan. For de fleste andre deltagere der arbejde i forskellige museers skoletjenester, var det ikke ukendt. Museerne har en lang tradition for formidling/undervisning i deres institutioner, gennem skoletjensten og havde en helt anden klar tilgang og forståelses af deres kulturinstitutions særlige læringspotientiale.

Jeg mener, at vi på bibliotekerne kunne have udbytte af at arbejde seriøst med at lave en pædagogisk profil. Det ville give anledning til refleksion, stillingtagen og formulering af de særlige læringspotentialer der er på biblioteket. Det særlige ved biblioteket – hvad er det og hvad er det ikke? Samt, hvad kan det og hvad kan det ikke, i en undervisningssituation. Derigennem bliver der taget aktivt stilling hvad og hvordan vi formidler/underviser i biblioteket, for det gør vi jo. Fra folkeskole- og gymnasieelever til pensionister.

Eksternt kan profilen indgå i markedsføring og kommunikation med skolerne, den kan være med til at skabe synlighed og positionering og blive udgangspunkt for nye samarbejder. Den vinkles og bruges til at skabe synlighed overfor politikere og internt kan arbejdet med en pædagogisk profil skabe bevidsthed om styrker og potentialer. Den kan bruges som et redskab når der udvikles nye tilbud om undervisning og formidling.

En pædagogisk profil skal give et bud på:

  • Hvad får lærerne/brugerne ud af at besøge biblioteket og deltage i et tilbud
  • Hvad prioriterer biblioteket højest i den undervisning der udvikles
  • Det unikke der er ved biblioteksrummet
  • Hvilke særlige arbejdsformer kan eleverne/brugerne afprøve på biblioteket

Profilen kan vinkles over forskellige tematikker eksempelvis: Arbejdsformer (dialog, værksted, processkrivning), formål/hvorfor lære om (demokratisk dannelse, community building), redskaber (digitale medier, genstande), relation til skolen/hvordan kan underviseren bruge (materialer, pensumstof, tværfaglighed).

Nedenfor er mit og min kollega, Dorte Rugtveds oplæg til en pædagogisk profil for Blågårdens bibliotek:

“Mød hele verden på Blågårdens Bibliotek”

Biblioteket er indgangen til en verden af viden.

Biblioteket arbejder med undervisningsforløb der inkluderer dialog, debat og evaluering. Elevernes nysgerrighed og fantasi vil blive pirret i bibliotekets trygge rammer med stor fokus på elevernes trivsel og læring.  Formålet er elevernes myndiggørelse og dannelse, og at give dem så gode informationskompetencer, at de kan stille sig kritiske til den verden og den viden de møder. Elevernes møde med biblioteket vil give dem mulighed for at opdage nye perspektiver på egen livsverden og det omgivende samfund. Gennem undervisningsforløbene får eleverne mulighed for fordybelse, refleksion og oplevelse.

Undervisningen er rammesat med opmærksomhed på tegn på læring og indlæring af nye faglige kompetencer. Eleverne får udfordringer der passer til deres klassetrin og læringsbehov. Alle undervisningsforløb kobles til skolernes individuelle læringsmål.

Undervisningstilbuddene er alle varierede og aktuelle forløb, som har plads til æstetisk og kreativ læring. Herudover kan særlige undervisningsforløb skræddersyes til de enkelte klassers behov. Undervisning afvikles i biblioteksrummet og hvor eleverne er omgivet af bøger. Her er bøgerne synlige kilder til inspiration og viden. Den kvalitative skøn- og faglitteratur er indgangen til et videns felt indenfor alverdens emner. Der vil samtidig blive anvendt digitale medieplatforme og e-ressourcer i arbejdet med viden.