Design Thinking

 designt8 designt1 designt6

Min kollega på Blågårds bibliotek, Dorte Rugtved, og  jeg har det sidste års tid arbejdet med at udvikle og udbyde understøttende undervisning til folkeskolerne. Ved en intern workshop i mandags afprøvede vi redskaberne i den værktøjskasse, der hedder Design Thinking, for at se om, og hvordan Design Thinking kunne bruges, når det handlede om at udvikle nye tilbud til skolerne.

Dorte Rugtved havde været på Dokk1, Aarhus, i december til Design Thinking – boot camp, og kom tilbage med nye idéer til hvordan vi kunne arbejde med udvikling af produkter og services. De tanker hun præsenterede kunne jeg kun nikke genkendende til, med min baggrund som designer. Arbejdsprocesser og tankesæt var meget bekendte og den kreative del med at bygge en prototype var jeg godt klædt på til. Vi blev hurtigt enige om at få sat en workshop på programmet, sådan at vi kunne afprøve arbejdsmetoderne i eget regi, og introducere dem til vores kollegaer i Blågårdens skolegruppe.

Det er det amerikanske designfirma IDEO der har introduceret Design Thinking til verden. Udgangspunktet er antropologisk. Observation og analyse af de kommende brugere, sådan at det produkt/service man vil udvikle, kommer tættere på at opfylde deres behov. En central del er derfor at udvikle visuelle prototyper, som man gennem hele udviklingsprocessen løbende afprøver på sine brugere, indtil man når frem til det færdige produkt/service.

Vi havde til workshoppen indbudt Lisbet Vestergaard, udviklingskonsulent på Københavns Hovedbibliotek, som facilitator, sådan at Dorte og jeg kunne deltage i workshoppen på lige fod med de andre deltagere, som var Stine Høi Sørensen, leder af Blågardens- og Nørrebro biblioteker og kulturmedarbejderne Line Simonsen, Pia El Ghazouani, Marie Blædel Larsen. Derudover deltog undervisere på Nørrebro Park Skole.

 designt9 designt5 designt7

Vi startede dagen efter en kort introduktion, med at at tage til Nørrebro Park Skole, hvor vi to og to sad med ved en undervisningstime. Det blev til observationer og indsamling af viden i to dansktimer og en musiktime på 5. klassetrin. Derudover interviewede vi en af underviserne efter en fastlagt guide. Observationer og empiri tog vi efterfølgende med tilbage til biblioteket. Efter en klassisk brainstorm og efterfølgende diskussion og raffinering valgte vi den idé, der skulle visualiseres til en prototype. Dagen efter ville den blive præsenteret for en af underviserne. Vi have to timer til at designe og bygge DET, der næste dag skulle formidles til vores brugere, lærerne.

 designt4 Design Thinking designt2 designt3

Den følgende formiddag  var vi atter på Nørrebro Park Skole, hvor vi “afprøvede” modellen “3 x ildsjæl”, sammen med lærer Mette Hansen. Vores håb var at Mette, ud fra vores prototype kunne forstå vores grundkoncept og få skærpet og tilrettet vores tilbud. Ved selve præsentationen var der en der formidlede prototypen og to observatører, der fulgte med og noterede efter tilrettelagte guider.

Mettes respons på vores farverige prototype, var at den var spændende. Hun var opmærksom, lyttende og nysgerrig og prototypen fik sat en konstruktiv dialog i gang. Hun havde reelle indsigelser til elementer i undervisningsforløbet. Prototypen gav anledning til reflektion på begge sider af bordet. Det at modellen var fysisk med flytbare elementer gav Mette mulighed for at flytte konkret på de enkelte elementer i undervisningsplanen. Hendes reaktion på modellen var også at tænke selve forløbet i relation til til sine elever, og hvordan den enkelte elev vil kunne shine og føle sig udfordret.

Vores konklusion på arbejdet med Design Thinking, også selvom dette var i en meget lille skala – en prototype – var at det fungerede godt og har givet os nye indsigter. I forbindelse med udvikling af undervisning er der rigtig meget fagligt at kommer efter og det har stor værdi, når man har mulighed for at arbejde tæt sammen på tværs af sektorer. Design Thinking er bestemt et redskab vi vil gøre brug af fremadrettet, i det omfang det er muligt. Idéer kommer til verden på baggrund af brugernes behov, og idéer får liv og omformes, når der skal visualisere til en fysisk model. Det kreativ arbejde med modellen gør at idéen bliver mere konkret, også selv om den er lavet af pap, piberensere og glimmerpapir. Samtidig var den feedback vi fik fra brugeren, at det satte tanker i gang og det at undervisningensforløbet var der “fysisk” var det et godt udgangspunkt for samtale og forandringer af det, sådan at det kom tættere på hendes behov i en undervisningssituation.